Učebnice angličtiny

V kursech dospělých používáme učebnice a/nebo materiály, které si lektoři sami připravují.

Podle učebnic vyučujeme převážně v kursech začátečníků, kde je potřeba se držet logického sledu mluvnice a odpovídající slovní zásoby. Učebnice volíme většinou česko-anglické, aby se v nich úplní začátečníci orientovali. Je to například řada Time to Talk od nakladatelství Polyglot.

Pro pokročilejší studenty volíme celoanglické učebnice, jako např. English File. 

Aby lektor mohl učebnici využít naplno, musí ji dobře znát. Takže není možné, abychom se výběrem učebnicové řady vždy přizpůsobili všem klientům.

Další učební materiály připravujeme z oblíbené English Grammar In Use od Raymonda Murphyho a řady učebnic slovní zásoby od Cambridge University Press. 

V kursech pro studenty středních a základních škol se držíme školních učebnic a přidáváme materiály, které nabízejí zajímavé informace v různých tématech a zábavnou formou kvízů a konverzačních cvičení procvičují slovní zásobu, důležité obraty a znalosti jako takové.

Někteří klienti využívají oborové učební materiály – základy slovní zásoby pro technickou angličtinu, automobilový průmysl, asistentskou a sekretářskou praxi. Zároveň také například záludnosti jazyka prezentací nebo řešení problematiky lidských zdrojů.

Napište nám, co poptáváte, ozveme se zpět

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.